Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Úvod

Vitajte na stránke www.zoszchkrskany.wbl.sk

Oficiálna stránka Základnej organizácie SZCH Nitra Dolné Krškany

O Z N A M

 

Najbližšie chovateľské stretnutie spojené s predajom zvierat, hydiny, vtákov a chovatelských  potrieb sa koná dňa 15.7.2018 so začiatkom o 06:00 hodine v  priestoroch areálu kultúrneho  domu v Dolných Krškanoch. Výkup vtáctva je zabezpečený.

 

 Na Vašu účasť sa tešia usporiadatelia.

OZNAM

Výbor ZO-SZCH Nitra Dolné Krškany zvoláva svojich členov na ČLENSKÚ SCHÔDZU dňa 3.februára 2018 t.j. sobota o 09:00 hod. v Kultúrnom dome /Nitra Dolné Krškany/.

PROGRAM:

  1. Zahájenie, voľba komisií /návrhová, mandátová, volebná/
  2. Správa činnosti za rok 2017
  3. Finančná a revízna správs za rok 2017
  4. Vyhodnotenie chovateľov za rok 2017, prijatie nových členov, jubilanti
  5. Plán činnosti na rok 2018
  6. Diskusia
  7. Návrh na uznesenie
  8. Záver
  9. Občerstvenie  

Žiadame všetkých členov o účasť na členskej schôdzi a zároveň aj ich splnenie členských povinností - zaplatenie členského príspevku na rok 2018.

 

 

 

 

 

 

 

TOPlist