Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Úvod

Vitajte na stránke www.zoszchkrskany.wbl.sk

Oficiálna stránka Základnej organizácie SZCH Nitra Dolné Krškany

O Z N A M

 

V mesiaci december 2018 a január 2019 sa chovateľské stretnutie nekoná.

Ďalšie chovatelské stretnutie spojené s predajom zvierat, hydiny, vtákov a chovatelských  potrieb bude 17.2.2019 so začiatkom o 07:00 hodine v  priestoroch areálu kultúrneho  domu v Dolných Krškanoch. Výkup vtáctva je zabezpečený. O prípadných zmenách v konaní našich chovatelských stretnutí Vás budeme včas informovať (celý rok je rozpísaný v záložke - burzy).

 

 Na Vašu účasť sa tešia usporiadatelia.

 

OZNAM

Návšteva výstavy Morava a Slezsko v Přerove.

Dňa 6.10.2018 ZO SZCH Nitra - Dolné Krškany organizuje pre svojich členov návštevu výstavy Morava a Slezsko v Přerove. Žiadame členov organizácie, ktorí majú záujem navštíviť výstavu a dokúpiť si kvalitné chovné zvieratá, aby sa záväzne prihlásili u predsedu alebo tajomníka ZO SZCH Nitra - Dolné Krškany. Počet miest je obmedzený na 16 osôb.

                                                                                                                             Výbor ZO SZCH Nitra - Dolné Krškany

OZNAM

Výbor ZO-SZCH Nitra Dolné Krškany zvoláva svojich členov na ČLENSKÚ SCHÔDZU dňa 3.februára 2018 t.j. sobota o 09:00 hod. v Kultúrnom dome /Nitra Dolné Krškany/.

PROGRAM:

  1. Zahájenie, voľba komisií /návrhová, mandátová, volebná/
  2. Správa činnosti za rok 2017
  3. Finančná a revízna správs za rok 2017
  4. Vyhodnotenie chovateľov za rok 2017, prijatie nových členov, jubilanti
  5. Plán činnosti na rok 2018
  6. Diskusia
  7. Návrh na uznesenie
  8. Záver
  9. Občerstvenie  

Žiadame všetkých členov o účasť na členskej schôdzi a zároveň aj ich splnenie členských povinností - zaplatenie členského príspevku na rok 2018.

 

 

 

 

 

 

 

TOPlist